Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

[wydarzenie]: Spotkanie z serii Wrzątek – Sztuczna Inteligencja

| 27 listopada 2023

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ serdecznie zaprasza na ostatnie w tym roku spotkanie z serii Wrzątek, które odbędzie się 1 grudnia 2023 r. o godz. 18.00.

Tematem przewodnim dyskusji będzie Sztuczna Inteligencja.

Oto paneliści tej edycji:

Sidey Myoo jest pseudonimem naukowym, pochodzącym od imienia sieciowego, które przyjął prof. dr hab. Michał Ostrowicki w 2007 roku w wirtualnym świecie Second Life. Sidey Myoo jest filozofem, pracuje w Pracowni Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Zakładzie Teorii Sztuki Mediów Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Interesuje się estetyką, traktowaną jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym do sztuki nowych mediów. Od 2003 roku zajmuje się filozofią sieci badając takie zjawiska jak immersja, interaktywność, teleobecność, telematyczność, hybrydyzacja, tożsamość lub sztuczna inteligencja. W 2006 roku posłużył się pojęciem elektroniczne realis (później wirtualne realis), które stało się podstawą ontoelektroniki, czyli ontologii skupionej na analizie rzeczywistości wirtualnej, traktowanej jako sfera bytu. Sidey Myoo jest autorem artykułów, monografii i prac redakcyjnych z zakresu filozofii i sztuki. Brał udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach naukowych. W 2007 roku założył Academia Electronica (www.academia-electronica.net) – niezinstytucjonalizowaną część Uniwersytetu Jagiellońskiego, działającą na wzór uniwersytetu w wirtualnym świecie Second Life (od 2008), AltspaceVR (2021-22) i Spatial (od 2022), gdzie prowadzone są oficjalne, akademickie kursy i prezentacje konferencyjne.

 

dr Łukasz Święcicki

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach, politolog, filozof polityki.

Sygnatariusz listów otwartych Center for AI Safety oraz Future of Life Institute w sprawie zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji.

 

dr hab. Dariusz Juruś, prof. UJ

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (filozofia) i Politechniki Krakowskiej (architektura), stypendysta uniwersytetów w Bochum, Heidelbergu i Oxfordzie. Zajmuje się filozofią polityki, a także etyką i estetyką. Jest autorem ponad 60 publikacji, w tym monografii „W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu” oraz „Filozoficzne koncepcje własności. Od Platona do Marksa”. Pracuje w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Rady Programowej Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu.

 

Źródło informacji

[wydarzenie]: Spotkanie z serii Wrzątek – Sztuczna Inteligencja

1 grudnia 2023r.

Tags: , , , , , , ,

Kategoria: Wydarzenia w Nowym Sączu

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Skip to content Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!