26. Edycja konkursu ”Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni”

| 17 maja 2024

Prezydent Ludomir Handzel, serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w tegorocznej edycji konkursu “Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni”.

Jego celem  jest podniesienie estetyki miasta, zachowanie czystości otoczenia oraz zachęcenie do aktywnego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego.

 

W jaki sposób zgłosić udział w konkursie?

Konkurs obejmować będzie ocenę różnych obszarów, w tym ogrodów przydomowych, balkonów oraz terenów zielonych jednostek organizacyjnych, takich jak szkoły czy zakłady pracy. Zgłoszenia można składać do dnia 31 lipca 2024 roku w Biurze Obsługi Mieszkańców lub w Wydziale Komunalnej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Nowego Sącza. Wymagane jest dołączenie czterech- pięciu zdjęć zgłaszanego obiektu. Zgłoszenia można przesyłać także drogą elektroniczną na adres:

konkurs@nowysacz.pl

 

Kto wchodzi w skład komisji konkursowej?

Do przeprowadzenia oceny zgłoszonych obiektów powołana została Komisja Konkursowa. Jej przewodniczącą jest Magdalena Majka, zastępca prezydenta , natomiast zastępcą przewodniczącej konkursu jest Michał Sach, sekretarz Miasta Nowego Sącza. Ponadto w skład Komisji wchodzą również Magdalena Zychowicz, dyrektor Wydziału Komunalnej Obsługi Miasta, Ewa Klimek, ogrodnik miejski, oraz Iwona Klimczak, sekretarz Komisji Konkursowej.

W skład Komisji wchodzą także osoby ze środowiska lokalnego oraz społeczni członkowie, takie jak poetka Jadwiga Marzec, Paweł Kupczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej czy zwyciężczyni poprzedniej edycji, Krystyna Homa.

 

Jak będzie przebiegać konkurs?

W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny na podstawie przesłanych zdjęć, a następnie przeprowadzi oględziny wytypowanych obiektów. Kryteria oceny obejmują m.in. czystość i estetykę, różnorodność gatunkową oraz funkcjonalność ogrodu czy balkonu.

Zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach wyłoni Komisja Konkursowa, a ogłoszenie wyników planowane jest na przełomie września i października 2024 roku.

 

Dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Komunalnej Obsługi Miasta pod numerem telefonu 18 415 65 56 

 

Karta zgłoszenia do konkursu – jednostka organizacyjna

Karta zgłoszenia do konkursu – osoba fizyczna

Zgoda na udział plus RODO

Zarządzenie i regulamin

[wydarzenie]: 26. Edycja konkursu ”Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni”

Tags: , , , , , , ,

Kategoria: Wydarzenia w Nowym Sączu

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Skip to content