Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Pozostałe grupy etnograficzne Sądecczyzny

Ziemię Sądecką zamieszkiwały trzy polskie grupy etnograficzne:
Lachy Sądeckie ( Kotlina Sądecka), Górale Sądeccy (od Łącka, Kamienicy i Piwnicznej) i Pogórzanie (część wschodnia). Kultura ich ukształtowała się w wyniku różnych czynników, z których najważniejsze to górskie środowisko naturalne oraz wpływ migracji wołoskich, które miały miejsce w XIV- XVI w. i objęły całe Karpaty. Grupy charakteryzowały się pastersko-rolnym typem gospodarki górskiej i specyficznymi dla terenów karpackich cechami kulturowymi, przejawiającymi się w różnych dziedzinach życia, m.in. budownictwie, stroju, gospodarstwie domowym, zdobnictwie i folklorze.

Kolejną grupą odmienną pod względem etnicznym i kulturowym na Sądecczyźnie są Cyganie Karpaccy, których osady na obrzeżach wsi istnieją na Podkarpaciu prawdopodobnie od XVIII w.

  • Ekumeniczny szlak pielgrzyma

To się przyda:

Skip to content Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!