Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

[wydarzenie]: Konferencja naukowa „Kultura w rozwoju miasta”

| 12 grudnia 2023

Już 14 grudnia 2023 r. o godz. 9.30  w Wydziale Nauk Ekonomicznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu odbędzie się konferencja naukowa dotycząca szeroko pojmowanej roli kultury w procesach funkcjonowania i rozwoju miasta. Przedstawiciele władzy, środowiska akademickiego, Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego i miłośnicy miasta Nowy Sącz pochylą się między innymi nad kulturą, sądeckim zamkiem próbując połączyć przeszłość z teraźniejszością.

Szczegółowy program konferencji:

9.30 – 10.00: rejestracja uczestników, poczęstunek kawowy
10.00-10.30: otwarcie konferencji (JM. Rektor ANS; Prezydent Miasta Nowego Sącza; Prezes SARR S.A

10.30 – 12.15: Sesja plenarna – I (sala 0.01 A)
* 10.30 – 11.00
: Kultura w procesach funkcjonowania i rozwoju miasta; Anna Karwińska (prof. dr, UEK)
* 11.00 – 11.45: Dziedzictwo kultury materialnej w rozwoju Nowego Sącza; Michał Wiśniewski (dr, UEK)
* 11.45 – 12.15: Ochrona zabytków w Polsce, jej doktrynalne podłoże i regulacje prawne w kościele prawa wyznaniowego; Jarosław Reszczyński (dr hab. Prof. ANS w Nowym Sączu)

12.15 – 13.00: Lunch
13.00 – 13.30: pytania, propozycje, polemika – wystąpienia z Sali

13.30 – 15.00: Sesja plenarna – II (sala 0.01 A)
* 13.30 – 14.00: Historia Zamku Królewskiego w Nowym Sączu jako podstawa badań do odbudowy tego zabytku; Jerzy Rajman (prof. Dr hab., UP w Krakowie)
* 14.00 – 14.25: Badania archeologiczne i plany odbudowy Zamku Królewskiego w Nowym Sączu w działaniach władz miasta w latach 2019-2023; Ludomir Handzel (Prezydent Miasta Nowego Sącza)
* 14.25 – 14.45: Znaczenie społeczne Zamku Królewskiego w Nowym Sączu w kontekście historii regionalnej i dziejów powszechnych; Jarosław Jakubowski (dr, ”Rocznik Sądecki”, Urząd Miasta Nowego Sącza)
* 14.45 – 15.15: Dlaczego warto inwestować w kulturę – wnioski podsumowujące;
Jarosław Suwała (Prezes SARR S.A.);
Tadeusz Kudłacz (prof. Dr hab., Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych ANS)

Organizatorami wydarzenia są:
– JM Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu – dr hab. Inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS
– Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ludomir Handzel
– Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu – prof. Dr hab. Tadeusz Kudłacz
– Prezes Zarządu Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Jarosław Suwała

Zaczerpnięte informacje

[wydarzenie]: Konferencja naukowa „Kultura w rozwoju miasta”

14 grudnia 2023 r.

Tags: , , , , , , , ,

Kategoria: Wydarzenia w Nowym Sączu

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Skip to content Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!