„Szwajcaria – Droga do Błękitu” – Elżbieta Anna Sadkowski (Samek)

| 27 października 2021

Urząd Miasta Nowego Sącza oraz autorka Elżbieta Anna Sadkowski(Samek) zapraszają na wystawę malarstwa i fotografii pt. „Szwajcaria – Droga do Błękitu”, która eksponowana będzie w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Szwedzkiej 2 w dniach od 9 listopada do 8 grudnia 2021 r.

O autorce:

Elżbieta Anna Sadkowski (Samek)

SADKOWSKI ELŻBIETA ANNA (Samek) urodzona w Krakowie, scenograf teatralny, artysta malarz, rysownik, fotograf, architekt. Ukończyła Wydział Architektury na Politechnice Krakowskiej (1985) i Wydział Scenografii na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1989). Zamiłowanie do sztuki obudził w niej ojciec, wybitny krakowski historyk sztuki, profesor Jan Sławomir Samek.

Jest autorką licznych scenografii, miedzy innymi  zrealizowała scenografie do: A. Strindberg ” Taniec Śmierci” Teatr Stary  Kraków; A. Rimbaud „ Sezon w Piekle” Teatr Dramatyczny Warszawa; B. Hrabal „Przerwy w zabudowie” Teatr Studyjny, Łódź; F. Kafka „Przemiana” Teatr Nowy, Poznań; „ Z Pinokiem przez świat bajek” Teatr Narodowy w Weimarze; film telewizyjny „Rondo Variacionis” e.t.c.

Zajmuje się też grafiką projektową, książkową, rysunkiem. Jej rysunki były publikowane w czasopismach ogólnopolskich i wydawnictwach książkowych.

Równolegle uprawia malarstwo sztalugowe. Na obrazach artystki widać bliski związek z naturą, jej zmiennością w odniesieniu do pór roku, w kontekście świadomości przemijania i  bycia częścią wszechświata. W dorobku artystycznym ma wiele wystaw oraz udział w licznych międzynarodowych salonach sztuki. Prace artystki znajdują się w muzeach teatrów i kolekcjach prywatnych w Szwajcarii, Francji, Niemczech, Włoszech, Kanadzie, Brazylii, USA.

Realizuje autorskie  programy edukacyjne  w ramach idei „wychowania poprzez sztukę”  dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie widowisk , konkursów  i wystaw sztuki dziecięcej.  Zajmuje się  terapią przez sztukę, warsztatową formą wizualizacji plastycznej.

W kręgu zainteresowania artystki jest szeroko rozumiana postawa humanistyczna w odniesieniu do kondycji człowieka we współczesnym świecie. W swojej twórczości poszukuje poprzez projekty scenograficzne, malarstwo, rysunek, fotografie i formy rzeźbiarskie,  pomostu do dialogu ponad obszarem kulturowym i  językowym.

Tworzy w Szwajcarii i w Polsce.

Członek ARVA -Association Romande pour la Valorisation des Arts w Szwajcarii

Wypowiedz o artystce z prestiżowego katalogu „UNIVERSITA’ DI URBINO CARLO BO” Galleria Farini Concept, Bolonia, Włochy

 „Dziedzictwo sugestywne, emocjonalne, wydaje się być zamknięte w energii pociągnięć pędzla, które składają się na to dzieło, w energii, która jest w stanie wyrazić antonomastyczne milczenie kamienia; nieodwracalne poszukiwanie tożsamości odmiennej, również w świetle zmian naturalnych, zdającej się na tysiącletnie dziedzictwo jakie cechuje nasze czasy. Kim jesteśmy dziś? Co sztuka jest w stanie przekazać, zmienić, przekształcić? Elżbieta Anna Sadkowski porusza się w przestrzeni poprzecznej, wielokierunkowej, będącej w stanie połączyć w sobie najróżniejsze wizje i działania, budując, w sposób metaforyczny, za pomocą tego „kamienia”, któremu daje głos, niewypowiedziany łuk kulturowy, pewien typ fresku, intymnego, a jednocześnie uniwersalnego. To, co nas otacza, natura, jej pierwotna istota, wyczuwalna w kamieniu oraz w wodzie obleka się w znaczenie symboliczne, które, mimo że nie rozpoznawalne uciekając się do definitywnej imitatio, nie stanowi odrębnego monologu, ale wręcz przeciwnie, pewien rygorystyczny dialog, który z powierzchni malarskiej, z przestrzeni nierealnej obrazu, dociera aż do zmysłowego świata użytkowego. To, co wydaje się nieprzerwanym przepływem, zdolnym drążyć w kamieniu, zdolnym nadać mu kształt przez tysiące łat, zostaje skrystalizowane przez polską artystkę i przeistoczone w chwilę, która zdaje się uwalniać pustkę nagromadzoną przez wieki.” Galleria Farini Concept, Bolonia 2016

Zapraszam na swoją stronę: www.sadkowski.ch

O wystawie:

SADKOWSKI ELŻBIETA ANNA (Samek) jest twórcą wielu pasji, maluje, rysuje, rzeźbi, fotografuje. W obszarze sztuki porusza się wielokierunkowo, łącząc intuicje artystyczną i działania. Prezentowane na wystawie „Szwajcaria – Droga do Błękitu” obrazy pochodzą ze szwajcarskiego okresu twórczości artystki, 2010 – 2020 gdy artystka tworzyła w Alpach. Obok obrazów  prezentowany jest cykl zdjęć Jeziora Lemańskiego (Genewskiego). Fotografie są częścią projektu obrazującego zmienność przyrody alpejskiej  na przestrzeni pór roku. Powstałe w Szwajcarii nieopodal Jeziora Lemańskiego obrazy są nacechowane nową w twórczości artystki, odrębną indywidualnością. Przeżyte doświadczenia, fascynacja alpejską przyrodą, jej niezwykłym, sugestywnym pięknem stały się inspiracją, do poszukiwań twórczych. Na obrazach i rysunkach artystka operuje paletą barw zaczerpniętą z kolorów natury zmieniających się wraz z porami roku. W przestrzeń malarską wprowadza elementy roślinne i krajobrazowe, kolorem powracającym w obrazach jest błękit. Błękit jako barwa pogodnego nieba, toń wody, nurt rzeki, symbolicznie odwołanie do  duchowości i nieskończoności. Ekspozycja „Szwajcaria – Droga do Błękitu” to pulsujące intensywnymi kolorami obrazy i przesycone walorami błękitu fotografie Jeziora Lemańskiego (Genewskiego) to zaproszenie dla widza do przebycia drogi poprzez metaforyczny świat artystki, toń jeziora w poszukiwaniu błękitu.

9 listopada – 8 grudnia 2021

Tags: , , , , , , ,

Kategoria: Polecane

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Skip to content