Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

[Podegrodzie]: Kultura lachowska

| 21 czerwca 2023
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Stowarzyszenie Lachów Sądeckich, Fundacja Kompania Sądeczan oraz Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu zapraszają na wykład oraz konsultacje społeczne poświęcone wpisaniu kultury lachowskiej na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Konsultacje dedykowane grupie Lachów Sądeckich odbędą się 4 lipca 2023 roku o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

Ratyfikowana przez Polskę Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku nakłada obowiązek inwentaryzacji przejawów tego dziedzictwa znajdujących się na ich terytoriach zgodnie z zaleceniami i standardami Konwencji. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma charakter informacyjny i stanowi realizację tego wymogu poprzez dokumentację żywego niematerialnego dziedzictwa naszego kraju.

Wszystkie środowiska związane z praktykowaniem tradycji, zwyczajów, obyczajów, wykonywaniem tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła, kultywujące pamięć historyczną, przechowujące wiedzę tradycyjną i wierzenia, zajmujące się tradycjami muzycznymi, widowiskowymi, językowymi i wszelkimi innymi przejawami usankcjonowanej tradycją działalności człowieka mają możliwość zgłoszenia tych zjawisk do wpisu na Krajowa listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Obecnie znajdują się na niej 73 wpisy.

4 lipca 2023 r.

Tags: , , , , , ,

Kategoria: Gmina Podegrodzie, Wydarzenia w powiecie nowosądeckim

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Skip to content Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!