Dzika Natura

| 20 maja 2021

Cywilizacja dąży do podporządkowania sobie natury, która powinna być przez niego szczególnie chroniona. Miejsca nienaruszone przez człowieka, niezabudowane są pomnikiem naszego istnienia. Wystawa Dzika natura nawiązuje do potęgi przyrody, ale też przypomina o jej ograniczeniach odbudowy w obliczu dewastacji. Ekspozycja składa się z obrazów oraz grafik. Osobiste i emocjonalne przedstawienia malarskie Wiesławy Brzezińskiej-Burdackiej są efektem jej leśnych wędrówek. Natomiast grafiki Karoliny Hebdy są eksperymentem łączenia elementów natury ze śmieciami pozostawionymi w naszym otoczeniu. Wystawa organizowana przez Urząd Miasta w Nowym Sączu, otwarta dla zwiedzających w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu od dnia 2 czerwca do dnia 1 lipca 2021 roku.

Plakat wystawy malarstwa

2 czerwca – 1 lipca 2021 r.

 

Natura to wartość wymagająca szczególnej ochrony. Dzikie tereny, niezagospodarowane przez człowieka stanowią o jej sile i różnorodności. Możliwość obcowania z przyrodą pozwala osiągnąć wewnętrzną harmonię i skłania do uznania sił natury jako budulca naszego, wspólnego świata. Ludzie i środowisko są sobie równi i bez wzajemnego szacunku nie mogą w pełni funkcjonować. Wystawa Dzika natura obrazuje wewnętrzne emocje dotyczące sił naturalnych i problemów środowiskowych w formie malarstwa i grafiki.

Wiesława Brzezińska-Burdacka podczas swoich pieszych wędrówek zbierała doświadczenia, które uwieczniła w postaci obrazów, odzwierciedlając tym samym przywiązanie do bogactwa oferowanego przez las. Ekspresyjne pociągnięcia pędzla wskazują na to jak nieprzewidywalna jest dzika natura i jak wiele niesie ze sobą inspiracji do działań artystycznych.

Często spotyka się jednak zaburzony przez człowieka wizerunek dzikiej natury. Prace Karoliny Hebdy przedstawiają niewyraźne połączenia między elementami przyrody tj. drzewa, woda, niebo a śmieciami porzucanymi poza miejscem ich przeznaczania, które tworzą dzikie wysypiska. Nałożony na świat natury filtr cywilizacji zatraca się w rzeczywistości, granice są zamazane. Zachwiana zostaje równowaga. Natura zmuszana jest do radzenia sobie z tym, co pozostawia człowiek.

Wystawa niesie też ze sobą nadzieje na ograniczenie praktyk zagrażających środowisku
i wzbudza chęć do tworzenia miejsc, które będą enklawą dla ludzi i przyrody.

Tekst: Karolina Hebda

 

Tags: , , , , , ,

Kategoria: Polecane

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Skip to content