Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Wrzątek Kulturalny

| 30 maja 2019

Nowosądecka Mała Galeria zaprasza na kolejną odsłonę cyklu „Wrzątek Kulturalny”, tym razem tematem dyskusji będą Granice Człowieczeństwa. Dyskusja odbędzie się w Nowosądeckiej Małej Galerii przy ulicy Jagiellońskiej 35 w Nowym Sączu o godzinie 18.00.

Kilka słów o prelegentach:

Prof. JERZY FOBER
Ukończył w 1979 r. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Studiował w latach 1979–1984 na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Stanisława Kulona. Dyplom z wyróżnieniem w 1984 r. Założyciel (1982 r.) z Andrzejem Szarkiem i Czesławem Podleśnym grupy artystyczną „…kim jesteś” i do 1990 r. brał udział w jej wystawach. Stypendysta Ministerstwa Kultury w latach 1985, 1987, 1991, 1999, 2004. Laureat Nagród im. Brata Alberta w dziedzinie rzeźby religijnej w 1992 r. oraz im. ks. Leopolda Jana Szersznika za całokształt twórczości. Tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych otrzymał w 2000 r. Pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 1986 r.), gdzie kieruje Zakładem Rzeźby Instytutu Sztuki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. W latach 1996 – 2011 prowadził pracownię rzeźby na Wydziale Grafiki i Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W latach 2011 – 2015 prowadził magisterską pracownię Figuralnego Prejavu na Akademii Umeni w Banskej Bystricy (Słowacja).

DARIUSZ JURUŚ
Doktor habilitowany. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (filozofia) i Politechniki Krakowskiej (architektura), zajmuje się filozofią polityki a głównie libertarianizmem. Publikował m.in. w „Principiach”
(„Czy Robert Nozick był libertarianinem?”), „Diametrosie”
(„The Neo-Aristotelian Defense of Rights, Or a Minimal State Approach”), „Analizie i egzystencji” („Wokół własności. Próba uporządkowania stanowisk w filozofii politycznej”) i „Ruchu filozoficznym”
(„Ekonomiczne i etyczne podstawy libertarianizmu”). Jest autorem książki
„W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu” oraz antologii
„Dzieje własności prywatnej. „Od starożytności do współczesności”.
Jest wykładowcą na Uniewrsytecie Jagiellońskim.

PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI
Doktor habilitowany, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej i Kryminologii w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Zainteresowania naukowe: kryminologia, psychologia przestępczości, uwarunkowania skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych.

Prof. ANDRZEJ SZAREK
Urodził się 17 stycznia 1958 r. w Nowym Sączu.
Ukończył PLSP im. Antoniego Kenara w Zakopanem w 1979 r.
W latach 1980-1985 studiował na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1985 r. otrzymał dyplom z wyróżnie­niem
w Pracowni Rzeźby prof. Jana Kucza. W 2005 r. otrzymał tytuł naukowy profesora w dziedzinie Sztuki Piękne. W latach 1985-1990 prezentował rzeźby z Grupą „…kim jesteś”. W latach 2000-2008 był członkiem Rady Artystycznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. W latach 1996-2011 wykładał w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University
w Nowym Sączu. Wykłada na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.
Jest artystycznym opiekunem Nowosądeckiej Małej Galerii. Jest szefem programowym Galerii BWA Sokół w Nowym Sączu. Uprawia rzeźbę, rysunek, plakat, happening. Zrealizował ponad 50 wystaw indywidualnych
i ponad 70 happeningów i akcji arty­stycznych.
Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Tags: , , ,

Kategoria: Wydarzenia w Nowym Sączu

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Skip to content Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!