[Wojkowa]: Karpa Ton

| 20 lutego 2015

Zapraszamy na niezwykły koncert, niezwykłego człowieka do cerkwi pod wezwaniem ś.ś. Kosmy i Damiana w Wojkowej.
28 lutego muszyna

Wojkowa

Osada prawdopodobnie istniała już w XIII wieku, jako strażnica graniczna w pobliżu której na wzniesieniu Stupne (817 m n.p.m.) miał znajdować się zamek. Obecna Wojkowa lokowana była na surowym korzeniu w 1595 roku, na mocy przywileju kardynała Jerzego Radziwiłła. Osadźcą wsi był Homa z Powroźnika. W akcie tym zaznaczono, iż kmiecie obowiązani będą wozić wino z Węgier i inne rzeczy dla dworu biskupiego. Ludność miejscowa trudniła się hodowlą i uprawą ziemi. We wsi był młyn, folusz, tartak i karczma. W Wojkowej wyrabiano też potaż i węgiel drzewny dla hut. W XVIII wieku na granicy Austriacy zbudowali okopy, które później były często przypisywane konfederatom. Po 1781 roku wieś była własnością kamery austriackiej, a od 1813 roku prywatną. Na początku XX wieku znajdowała się tu już Szkoła i Czytelnia Kaczkowskiego. Miejscowi Łemkowie uważali się za starorusinów. Wojny światowe nie dokonały tu żadnych zniszczeń. W górnej części wioski Niemcy wznieśli okazały budynek będący koszarami Grenzschutzu. W latach 1945-1947 miejscowych Łemków przesiedlono do ZSRR i na ziemie zachodnie. W 1976 roku nastąpiły zmiany graniczne z ówczesną Czechosłowacją. Przekazano Czechosłowacji część terenów nadgranicznych (0,26 km2) w zamian za tereny w pobliżu budowanego wtedy Zbiornika Sromowieckiego.

www.youtube.com

We wsi znajdują się dwa cmentarze, stary i nowy, położone na zachód od cerkwi. Zachowały się na nich stare krzyże i nagrobki. Najcenniejszym zabytkiem Wojkowej jest drewniana cerkiew greckokatolicka z 1790 lub 1792 r. z zachowanym wyposażeniem. Obecnie jest użytkowana jako kościół rzymskokatolicki.

/źródło:Wikipedia/

Tags: , , , , , ,

Kategoria: Miasto i Gmina Muszyna, Wydarzenia w powiecie nowosądeckim

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Skip to content