Wielokulturowość Sądecczyzny

| 25 maja 2015

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza do Sądeckiego Parku Etnograficznego na wystawę pt. Wielokulturowość Sądecczyzny. Wystawa opowiada o specyfice kulturowej Sądecczyzny – regionu wielu nacji i religii. Syntetyczne opisy uzupełnione fotografiami pozwalają zrozumieć dzieje i tradycje poszczególnych grup etnograficznych i mniejszości, które do połowy XX wieku współistniały na tych ziemiach: Polaków (z grupami Lachów, Pogórzan i Górali Sądeckich), Żydów, Łemków, Cyganów Karpackich, Niemców Galicyjskich. Trzy części wystawy: MY – ONI, BÓG – SŁOWO, ZIEMIA – DOM odpowiadają przyjętemu w etnografii podziałowi na kulturę społeczną, duchową i materialną. Tworzą opowieść o wielokulturowej Sądecczyźnie, której część została zachowana w sądeckim skansenie.
Wystawę oglądać można do końca grudnia 2015 r.

Więcej informacji o wielokulturowości Sądecczyzny na naszych szlakach:

– Śladem nowosądeckich Żydów

– Ekumeniczny szlak pielgrzyma

– Sądecczyzna wielu kultur

 

Tags: , ,

Kategoria: Ciekawostki

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Skip to content