Walory przyrodnicze Ziemi Sądeckiej

Rezerwaty przyrody:

 • Rezerwat przyrody Cisy w Mogilnie 49°44′35″N 20°51′13″E
  gmina: Korzenna
  Rezerwat położony jest na stokach Jodłowej Góry na Pogórzu Rożnowskim. W rezerwacie tym ochronie podlega naturalne siedlisko cisa pospolitego.
 • Rezerwat przyrody Barnowiec 49°30′18″N 20°47′01″E
  gmina: Łabowa
  Rezerwat ten znajduje się na wschodnich stokach Góry Sokołowskiej w Paśmie Jaworzyny Beskidu Sądeckiego. Potrzebę ochrony tego terenu doceniał już ówczesny właściciel tych terenów – hrabia Adam Stadnicki. W 1906 r. rozpoczął ochronę drzewostanu, natomiast w 1924 r. utworzył rezerwat ścisły. Dzięki temu zachowały się tutaj stare okazy drzew.
 • Rezerwat przyrody Łabowiec – 49°30′50″N 20°50′48″E
  gmina, Łabowa
  Założony został ok. 1924 r. i jest pozostałością Puszczy Karpackiej. Obszar prawie całkowicie pokryty jest przez stary drzewostan jodłowo-bukowy (od 70 do 250 lat) ze zdecydowaną przewaga starodrzewu w wieku ok. 140 lat. Na wysokości ok. 830 m n.p.m.. znajduje się niewielka polana śródleśna, która jest wykorzystywana przez dziką zwierzynę, zwłaszcza przez jelenie i sarny.
 • Rezerwat przyrody Uhryń – 49°28′58″N 20°51′48″E
  gmina Łabowa
  O drzewostanie bukowo-jodłowy (Buczyna Karpacka i kwaśna Buczyna Górska ). Najstarsze partie lasu porasta jodła z domieszką buków młodszego pokolenia. Stare jodły osiągają tu wysokość do 40 m i grubość pnia do 115 cm.
 • Rezerwat przyrody Żebracze – 49°24′50″N 20°51′17″E
  gmina Muszyna
  Rezerwat przyrody Żebracze położony jest nad potokiem Szczawnik, na stoku Wielkiej Bukowej. Rezerwat ma za zadanie chronić buczynę karpacką (wiele drzew ma ok. 150 lat), czyli las bukowy z domieszką jodły, wiązu i jaworu. Krajobrazowym walorem są liczne wychodnie skalne, wąwozy i jary źródliskowe.
 • Rezerwat przyrody Las lipowy Obrożyska – 49°21′12″N 20°52′41″E
  gmina Muszyna
  Położony w Górach Leluchowskich na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego jest fragmentem lasu będącego pozostałością pierwotnych lasów modrzewiowo-lipowych w Karpatach. Najstarsze drzewa mają ponad 200 lat. To jeden z najcenniejszych kompleksów lasu liściastego na terenie Beskidów którego podstawowym gatunkiem jest tu lipa drobnolistna. Las uważany jest za relikt epoki polodowcowej (ok. 4000-2000 lat p.n.e.).
 • Rezerwat „Baniska” – 49°27′47″N 20°36′23″E
  gmina Rytro
  Znajduje się na terenie miejscowości Roztoka Ryterska na północnym stoku góry Radziejowa na wysokości 775-1035 m n.p.m. i jest częścią Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Utworzony został już w 1922 r. przez hr. Adama Stadnickiego, ówczesnego właściciela tych terenów. Dominuje tu buk zwyczajny, jodła pospolita i klon jawor, nielicznie występuje świerk pospolity.
 • Rezerwat Lembarczek – – 49°26′49″N 20°50′17″E
  gmina Piwniczna – Zdrój
  Położony jest na górze Lembarczek (917 m n.p.m.) w Paśmie Jaworzyny w Beskidzie Sądeckim jest częścią Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Oprócz dwóch dominujących gatunków drzew – buka i jodły można spotkać tu również pojedyncze okazy jawora.
 • Rezerwat przyrody Wierchomla – 49°24′38″N 20°49′25″E
  gmina Piwniczna – Zdrój
  Położony jest w Paśmie Radziejowej. Wyglądem przypomina pierwotną puszczę górską. Rosną tu okazałe drzewa, głównie jodły, których najstarsze okazy uschły i powaliły się na ziemię lub stoją martwe, służąc jako miejsce gniazdowania dla ptaków .
 • Rezerwat „Białowodzka Góra nad Dunajcem”- 49°41′06″N 20°38′06″E
  gmina Łososina Dolna
  Rezerwat wznosi się na zalesionych stokach nad Dunajcem na najdalej wysuniętym na wschód fragmencie Pasma Łososińskiego. Północną część porasta buczyna karpacka i jodła, na południowym zboczu góry występuje drzewostan dębowo-bukowy z dużym udziałem jarzębu brekini – gatunek pod ochroną. Na wschodnim stoku Zamczyska przechodzący stopniowo w buczynę karpacką. Rośnie tu również kwitnący bluszcz, sięgający wysoko w korony jodeł.
 • Rezerwat „Hajnik”- 49°19′51″N 20°57′38″E
  gmina Muszyna
  Rezerwat przyrody Hajnik umiejscowiony jest na południowo-wschodnich stokach szczytu Dubne w Górach Leluchowskich (pasmo górskie, wchodzące w skład Beskidu Sądeckiego). Znajdziemy tu fragment czystego drzewostanu jodłowego naturalnego pochodzenia, w wieku 130 – 180 lat. Dominującym zespołem jest buczyna karpacka z mieszanym drzewostanem jodłowo-bukowym.

Park Krajobrazowy:

 • Popradzki Park Krajobrazowy
  Rozciąga się w pasmach Jaworzyny i Radziejowej, a także częściowo w Górach Czernichowskich i Dolinie Popradu. Pod względem powierzchni jest jednym z największych na terenie Polski, ok. 70% powierzchni to lasy. Oprócz przyrody ożywionej występuje tutaj duża ilością źródeł wód mineralnych a także jedyne w Polsce naturalne stanowisko głogu wielkoowocowego. W Parku żyje wiele gatunków ssaków leśnych, jak np.: wilki, rysie, jelenie. Występują górskie ptaki: Orzeł Przedni, Płochacz Halny, Drozd Obrożny, Puchacz, Puszczyk Uralski, a do osobliwości należy wąż Eskulapa.
Skip to content