Budynek Kahalny

Budynek Kahalny
adres: ul. Wąsowiczów 2, Nowy Sącz

Dawny budynek kahalny Gminy Wyznaniowej Żydowskiej został zaprojektowany na początku XX w. przez architekta miejskiego Zenona Remiego w charakterystycznym dla niego stylu łączącym szereg porządków architektonicznych.
Kahał (kahal, kehilla – gmina, zbór, kongregacja), specyficzne dla Polski określenie żydowskiej organizacji gminnej, której autonomia obejmowała sprawy religii, kultu, sądownictwa, pomocy społecznej, a także zbiór podatków na rzecz państwa. Na czele kahału stali tzw. raszim – reprezentanci wobec władz państwowych. W okresie porozbiorowym autonomia kahału została znacznie ograniczona i sprowadzona głównie do spraw religijnych i pomocy społecznej.

 

Skip to content