Zabytkowy starosądecki rynek

Stary Sącz ma klarowny układ miejski oparty ona prawie magdeburskim. Z wielkiego, prostokątnego rynku (ok. 0,96 ha) wyłożonego kamiennym brukiem (tzw. kocie łby), z czterech jego rogów wychodzą po dwie ulice, pod kątem prostym. W pierzei kamienic mieści się „Dom na Dołkach” z facjatą i łamanym dachem. Obecnie siedziba Muzeum Regionalnego. Podcienia i szyldy kryją specyficzną, żywą tradycję miasta i tworzą jego niepowtarzalny klimat.

Warto wiedzieć:

  • Będąc na ryneczku w Starym Sączu warto wejść do budynku gdzie mieści się „Restauracja Marysieńka” – wg. podań król Jan III Sobieski po stoczonej bitwie pod Wiedniem, w drodze powrotnej do Warszawy odwiedził miasto, by nie tylko pokłonić się szczątkom księżnej Kingi, ale przede wszystkim spotkać się ze swoją ukochaną żoną Marysieńką. Spotkanie i posiłek po długiej podróży, miał odbyć się w tymże budynku.

To się przyda:

  • Na rynku, corocznie w drugiej połowie sierpnia odbywa się Jarmark Rzemiosła, więcej informacji na kalendarz wydarzeń
Skip to content