[Podegrodzie]: Otwarcie nowej siedziby Muzeum Lachów Sądeckich

| 1 kwietnia 2015

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza na otwarcie nowej siedziby Muzeum Lachów Sądeckich im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich w Podegrodziu. Uroczystość odbędzie się 9 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 17.00. (Podegrodzie 525 – budynek żłobka, przedszkola i biblioteki gminnej).

Ekspozycja składa się z trzech wystaw stałych:
– Kultura materialna Lachów Sądeckich
– Fotografie i pamiątki po Wojciechu Migaczu
– Archeologia.

Kulturę ludową Lachów Sądeckich obrazuje około 300 eksponatów, m.in. muzealia związane z rzemiosłem, pracą w polu, gospodarstwem domowym, strojem, religijnością i obrzędami dorocznymi. Wystawę uzupełniają cytaty pochodzące z książki S. Udzieli „Kilka słów o strojach, budowlach i sprzętach na Sądecczyźnie” oraz cytaty ze współczesnych wywiadów z najstarszymi mieszkańcami Podegrodzia i Gostwicy, a także reprodukcje archiwalnych zdjęć Wojciecha Migacza, Eugieniusza Frankowskiego i Mieczysława Cholewy.

9 kwietnia

9 kwietnia

Część ekspozycji przypomina osobę Wojciecha Migacza, pochodzącego z Gostwicy fotografa-samouka, dokumentującego życie lachowskiej wsi z przełomu XIX i XX wieku. Migacz wykonywał własnoręcznie zrobionym aparatem portrety ślubne, rodzinne, okolicznościowe, fotografował pejzaże i krajobrazy. Na szklanych negatywach utrwalał ludzi przy codziennej pracy na roli, jak również uroczystości religijne i patriotyczne. Jego dorobek jest cennym źródłem informacji historycznej i etnograficznej o regionie. Na wystawie pokazano reprodukcje zdjęć Migacza o różnorodnej tematyce, a także wykonany przez niego aparat fotograficzny z drewnianym statywem, kopioramy, osobiste pamiątki po fotografie. Odznaka strażacka przypomina o innej ważnej aktywności Wojciech Migacza – pracy społecznej na rzecz miejscowej ludności.

Część archeologiczna wystawy składa się z przedmiotów znalezionych w wykopaliskach na terenie gminy Podegrodzie. Dość wspomnieć, że w wiekach od IX do X istniał gród w Naszacowicach, zaś w samym Podegrodziu dwa gródki w miejscach zwanych „Na Grobli” i „Zamczysko”.

Muzealną kolekcję zapoczątkowali Zofia i Stanisław Chrząstowscy (ona – nauczycielka i bibliotekarka, on – instruktor rolny, bibliotekarz), którzy na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku zamieszkali w Podegrodziu. Gromadzone przez wiele lat pamiątki (m.in. miejscowe stroje świąteczne, przedmioty użytku codziennego, sprzęty i narzędzia gospodarskie, sztuka ludowa) przekazali sądeckiemu muzeum w 1981 r. Tak powstała jego nowa filia – Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu z siedzibą w Domu Kultury (funkcjonowała tam do listopada 2014 r. kiedy zaczęto przygotowania do przeniesienia kolekcji do nowej siedziby). 10 później placówce nadano imię założycieli kolekcji – Zofii i Stanisława Chrząstowskich.
/źródło:www.muzeum.sacz.pl/

Tags: , , , , ,

Kategoria: Gmina Podegrodzie, Wydarzenia w powiecie nowosądeckim

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Skip to content