[Muszyna]: Inauguracja Letniego Sezonu Turystycznego w Małopolsce oraz rajd rowerowy – Odkryj szlak

| 18 maja 2015

W sobotę 23 maja zapraszamy do Muszyny na otwarcie Letniego Sezonu Turystycznego.

23 maja

23 maja

godz. 10:00 Rajd Rowerowy „Odkryj Szlak”

godz. 10:30, 13:30 oraz 16:30 Bezpłatne wycieczki autokarowe po wybranych obiektach Szlaku Architektury Drewnianej

godz. 10:00-18:00 II urodziny Campera Małopolskiego

godz. 9:00-17:00 Wystawa fotografii Kamila Paluszka pt. „Cerkwie Łemkowskie – blisko serca” w Muzeum Regionalnym „Państwa Muszyńskiego”

godz. 16:00-18:00 „W muzycznej krainie…” – program artystyczny w wykonaniu zespołów działających przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Muszynie

godz. 18:30 Start balonu na ogrzane powietrze

godz. 18:30 OSCYPEK, BAJGIEL, JABŁKA … czyli Małopolska Pasuje do Ciebie! Dopasuj i wygraj nagrody! Degustacje, pokazy kulinarne oraz zawody – samorząd kontra blogerzy kulinarni. Rozpoczęcie kampanii promocyjnej Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej

godz. 19:00 Uroczyste Otwarcie Letniego Sezonu Turystycznego w Małopolsce Inauguracja 9 edycji Festiwalu „Muzyka Zaklęta w Drewnie” – koncert:
Anna Jurksztowicz, Krzesimir Dębski
&
Big Band Małopolski pod dyrekcją Ryszarda Krawczuka – „Muzyka na dobre i złe”
stoiska wystawców regionalnych, degustacja lokalnych przysmaków, jazda konna, pokazy tańca, gry w FootBag, ASG, łucznictwa, zajęcia fitness i zumby, pokazy ratownictwa, pokazy modeli latających, prelekcja dotycząca paralotniarstwa, spływy pontonowe i kajakowe, kula wodna, nauka gry w tenisa, ścianka wspinaczkowa, wypożyczalnia elektrycznych hulajnóg i rowerów, atrakcje dla dzieci (park linowy, dmuchane zjeżdżalnie, basen z piłeczkami), degustacja wody mineralnej.
W dniu Otwarcie Sezonu Letniego wiele atrakcji bezpłatnych, pozostałe za 50% ceny, a noclegi z rabatem nawet do 55%!

Miłośników dwóch kółek zapraszamy na Rajd Rowerowy – Odkryj Szlak.

23 maja

23 maja

Na trasie rajdu darmowe zwiedzanie zabytkowych cerkwi. W tym jednej wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W godzinach od 13.00 do 13.30 przerwa w zwiedzaniu.

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO „ODKRYJ SZLAK”
1. Organizator Rajdu: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
2. Współorganizator: Małopolska Organizacja Turystyczna, Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków
3. Współpraca: Czesław Kucz – koordynator rajdu rowerowego, kom. 793 321 042
4. Cel Rajdu: popularyzacja turystyki rowerowej, propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz zapoznanie się z zabytkowymi cerkwiami leżącymi na szlaku architektury drewnianej.
5. Data Rajdu: sobota, 23 maja 2015 roku.
6. Rajd skierowany jest do osób zaprawionych w turystyce rowerowej.
7. W rajdzie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz młodzież w wieku 16-17 lat pod opieką osoby pełnoletniej. Warunkiem ich uczestnictwa jest dostarczenie w dniu rajdu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na wzięcie udziału w imprezie.
8. Warunkiem udziału w Rajdzie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres rajd@muszyna.pl w terminie do dnia 20 maja 2015 r.
9. Przebieg Rajdu: zbiórka godz. 09.30 Muszyna Zapopradzie (obok Amfiteatru), START godz. 10.00
Trasa Rajdu – Muszyna- Leluchów – Dubne – Wojkowa – Powroźnik – Muszyna, długość trasy ok. 30 km (czerwony szlak Turystycznej Pętli Muszyńskiej).
Na trasie przy cerkwiach w miejscowościach: Leluchów, Dubne, Powroźnik, będzie możliwość zwiedzania zabytkowych cerkwi z przewodnikiem. W miejscowości Wojkowa – zwiedzanie cerkwi z zewnątrz.
Meta Rajdu: Muszyna Zapopradzie.
10. Dla uczestników rajdu, którzy zapiszą się w terminie do 20 maja 2015 r. przewidziane są drobne upominki.

mapa

I.UCZESTNICY RAJDU ROWEROWEGO ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
1. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego.
2. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom Organizatora rajdu. Dokonując zgłoszenia uczestnik, składa tym samym oświadczenie, iż akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.muszyna.pl lub w jego siedzibie pod adresem ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
3. Posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
4. Posiadania sprawnego technicznie roweru.
5. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
6. Niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
7. Dopuszcza się korzystanie z dróg (w mieście i poza miastem) na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w kolumnie nie większej niż 15 rowerzystów w odstępach co najmniej 200 m.
8. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.
9. Przy zjazdach należy zachować szczególną ostrożność, pamiętając aby nie rozpędzać nadmiernie roweru, nie wolno wtedy wyprzedzać.

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wynikłe przed, w czasie rajdu lub po rajdzie, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub skradzione w trakcie imprezy.
3. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
4. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu, mogą być wykorzystane przez prasę, radio telewizję.
5. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania rajdu ze względów od siebie niezależnych, a spowodowanych warunkami atmosferycznymi.
Miejsce: Muszyna, Leluchów, Dubne, Wojkowa, Powroźnik, Muszyna
Data: 23 maja 2015 od godz. 10:00 do godz. 16:00
Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, tel.:(18) 472 59 22
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w zakresie organizowanych imprez.
Regulamin do pobrania na stronie www.muszyna.pl

Tags: , , , , , , ,

Kategoria: Miasto i Gmina Muszyna, Wydarzenia w powiecie nowosądeckim

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Skip to content