Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Festiwal Piosenki Art. Song!

| 17 grudnia 2018

Młodzi, zdolni i utalentowani – to szansa dla Was wszystkich na pokazanie swoich wokalnych umiejętności szerszej publiczności!:) Ale również możliwość pracy pod przewodnictwem zawodowych muzyków: Anny Stroynowskiej – śpiewaczki operowej z międzynarodowym doświadczeniem oraz uczestnika programu the Voice of Poland – Łukasza Szczepanika!

Jedyne kryteria jakie musicie spełniać to wiek iiiiiiiiii… Wasze chęci! Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach wiekowych:

kategoria I – 6 – 9 lat
kategoria II – 10 – 13 lat
kategoria III – 14 – 20 lat

Festiwal dzieli się na IV etapy:
Etap I – nadsyłanie zgłoszeń – wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz dołączonym DVD, opisane imieniem, nazwiskiem, kategorią wiekową. Wykonywany (dowolny) utwór powinien trwać do max 2 minut). Spośród każdej kategorii wiekowej wybranych zostanie 20 uczestników, którzy zostaną zaproszeni do kolejnego etapu (informacja podana zostanie telefonicznie)

Etap II – casting – Przesłuchania konkursowe odbędą się w kolejności alfabetycznej nazwisk, kolejno w I, II oraz III kategorii przez 3 – osobowe jury. Do tego etapu zakwalifikowane zostanie 10 osób

Etap III – wybrani uczestnicy będą mieli okazję przygotowywać się do Gali Finałowej i współpracować ze swoimi opiekunami wokalnymi, gdzie pracować będą nad swoimi utworami  (21. 01. 2019 – 23. 01. 2019)

Etap IV – Gala Finałowa oraz wyłonienie Laureata konkursu oraz 2 i 3 miejsca wśród uczestników z każdej kategorii wiekowej, wręczenie nagród (opis nagród dla laureatów Gali Finałowej dostępny jest w regulaminie)

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie w terminie 10.12.2018 – 31.12.2018 r. |wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz płyty DVD z nagraniem utworu opisanej imieniem, nazwiskiem i kategorii wiekową na adres: teatr nowy w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 36, 33 – 300 nowy sącz lub dostarczenie do biura teatru nowego pod w/w adres.

PLIKI DO POBRANIA: http://www.teatrnowysacz.pl/i-etap-festiwalu-piosenki-art-song/

Projekt realizowany w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tags: , , , , , , ,

Category: Wydarzenia w Nowym Sączu

Comments are closed.

Skip to content Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!