Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Kapliczki w Nowym Sączu

 • Kapliczka Św. Marka, zwana popularnie Szwedzką
  Jej budowa datowana jest na 1771 rok. Usytuowana przed nieistniejącą bramą Węgierską przy gościńcu o tej samej nazwie.  Potoczna nazwa kapliczki wiąże się z czasami potopu szwedzkiego.

  Kapliczka murowana i tynkowana, kryta blachą i dachówką, zwieńczona czworoboczną latarnią z ludową figurką Chrystusa Frasobliwego. Wewnątrz znajdują się kopie rzeźb: Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Matki Boskiej Bolesnej ze św. Janem, św. Weroniki, św. Rocha, Chrystusa upadającego pod krzyżem, jest także krucyfiks ołtarzowy oraz obrazy: Ecce Homo i Matka Boska Częstochowska.

  Adres: ul. Róg ul. Jagiellońskiej i ul. T. Kościuszki, Nowy Sącz

 • Kapliczka p.w. Św. Jana Nepomucena
  Znajduje się tuż przy wejściu na most nad Kamienicą. Powstała na przełomie XIX i XX wieku, w miejscu nazywanym „przedbramie” (przed nieistniejącą bramą Młyńską), na którym według legendy miano wykonywać wyroki na kłusownikach. Budowla ceglana i otynkowana, przykryta dachówką. Półkoliste wejście zabezpieczone jest żelaznymi drzwiami. Wewnątrz kapliczki znajduje się rzeźba św. Jana Nepomucena i obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Adres: ul. Lwowska, Nowy Sącz
 • Kapliczka św. Anny „Lwowska”
  Powstała pod koniec XVII wieku przy drodze w kierunku Grybowa, obok nieistniejącego już folwarku sądeckich wikarych. Odnowiona w 1920 roku – widnieje na niej taki napis. W związku z przebudową drogi w 1972 roku, kapliczka znajduje się 80 cm poniżej nawierzchni ulicy. Zbudowana z kamienia, murowana, dach kryty blachą. W szczycie nisza, w której umiejscowiona jest metalowa pasyjka. Wejście zamknięte półkolistymi drzwiami. Wewnątrz znajduje się rzeźba w stylu ludowego baroku, przedstawiająca Najświętszą Pannę Maryję, pochodząca z XIX wieku. Adres: ul. Lwowska – os. Barskie (naprzeciwko Galerii „Trzy Korony”), Nowy Sącz

Skip to content Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!