Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na „Starym Cmentarzu”

  Wcześniej do roku 1955  pod wezwaniem św. Mikołaja. Pierwsze wzmianki o kościele na przedmieściu Węgierskim pod tym wezwaniem pochodzą z początku XV wieku. W latach, kiedy lekcje religii nie odbywały się w szkołach, kaplica służyła do głoszenia katechez. W 1971 roku stała się samodzielną placówką duszpasterską związaną z kościołem św. Kazimierza.

     Murowana, jednonawowa z niewyodrębnionym prezbiterium, posiada sklepienie kolebkowe. Oświetlona jest półkolistymi oknami. Siodłowy, kryty miedzią dach wieńczy sygnaturka. Wewnątrz kaplicy znajdują się zabytkowe XV i XVI i XVII-wieczne rzeźby, przeniesione z kapliczki „szwedzkiej” (w której znajdują się kopie) oraz obrazy przedstawiające Zaręczyny Matki Bożej,  Ukrzyżowanie Jezusa i św. Wojciecha. W ołtarzu głównym umieszczony został przywieziony przez sądeckich pielgrzymów z Lichenia obraz Matki Bożej Licheńskiej. Na zewnętrznych murach kaplicy oglądać można  liczne epitafia pochodzące z XIX wieku.

Adres: ulica Jagiellońska

Warto zobaczyć:

  • Stary cmentarz z nielicznymi już XIX-wiecznymi nagrobkami oraz z wydzieloną po 1945 roku częścią cmentarza zasłużonych. W 1954 roku odsłonięty tam został pomnik – mauzoleum „Pieta Sądecka”, przedstawiający matkę opłakującą śmierć niewinnie pomordowanych. Pomnik wzniesiono ku czci ofiar terroru hitlerowskiego. W cokole pomnika złożone są urny z prochami z miejsc straceń, obozów koncentracyjnych, z pól bitewnych.
  • Miejski Ośrodek Kultury, pod którego dachem działa założony w 1922 roku Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego – najstarszy amatorski teatr w Polsce.

Czy wiesz że:

  • Cmentarz miejski przy kościółku św. Mikołaja został założony w 1785 roku. Czynny był do 1885 roku i odtąd nosi miano „stary cmentarz”.
  • Sądeczanie z kręgu Harcerstwa RP zasadzili na cmentarzu w 1948 roku dwanaście jesionów – żywych pomników miejsc straceń z lat okupacji niemieckiej. Jesiony z strony prawej upamiętniają: kaźń w więzieniu w Nowym Sączu, rozstrzelanych przy moście kolejowym nad Dunajcem, przy moście na Kamienicy, na cmentarzu żydowskim,  w Dąbrówce, oraz w Biegonicach. Po stronie lewej symbolizują miejsca rozstrzelań: Rdziostów, Młodów, Stary Sącz, Wysokie, Chomranice, Łomnica.

  • 14 października 2018 roku w Nowym Sączu  odbył się ponowny pochówek gen. Bronisława Pierackiego, po 78 latach prochy generała ponownie powróciły na Stary Cmentarz.
Skip to content Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!