Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Dziesiąta Sądecka Dycha

| 24 września 2018

Uliczny Bieg o Puchar NEWAG S.A. wynosi 10 km i bie­gnie ze Sta­rego do Nowego Sącza uli­cami:
Rynek Mia­sta Stary Sącz — ul. Jana Pawła II — Rondo Jana Pawła II — droga kra­jowa nr 87 –most na rz. Poprad — Nowy Sącz, ul. Węgier­ska — ul. Pira­mo­wi­cza — ul. Zie­lona — ul. Kole­jowa –Al. Bato­rego — Al. Wol­no­ści — ul. Mic­kie­wi­cza — ul. Dłu­go­sza — ul. Kościuszki –ul. Jagiel­loń­ska– Rynek Nowy Sącz

Jubileuszowa dziesiąta edy­cja Sądec­kiej Dychy odbę­dzie się 30 wrze­śnia 2018 r. Start o godz. 13:00. Wię­cej infor­ma­cji oraz regu­la­min dostępny jest pod lin­kiem oraz zapisy.

Wśród wszyst­kich star­tu­ją­cych roz­lo­so­wane zostaną cenne nagrody.

Zachę­camy do wzię­cia udziału w biegu oraz kibicowania!
/źródło: http://www.newag.pl/sadecka-dycha/

30 września 2018

Tags: , , , , , , , ,

Kategoria: Wydarzenia w Nowym Sączu

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Skip to content Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!