Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Dialog i Słowa

| 28 czerwca 2017

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza na wernisaż dwóch jednoczesnych wystaw pt. Dialog i Słowa. Wernisaż odbędzie sie 30 czerwca 2017 r. o godzinie 17.00 w Domu Gotyckim – ul. Lwowska 3. Wystawy eksponowane będą do dnia 23 lipca 2017 r.

30 czerwca – 23 lipca 2017

Wystawa pt. Dialog prezentuje prace studentów, absolwentów kierunku Edukacja
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Nowym Sączu. Wykładowca i inicjatorka powstania kierunku dr Iwona Bugajska-Bigos
zaprosiła do udziału swoich aktualnych studentów, a także absolwentów.

Wykładowcę, obecnych studentów i tych, którzy zakończyli już edukację w PWSZ łączy
nie tylko wspólnie spędzony czas podczas zajęć, rozwijanie swych umiejętności i
wrażliwości plastycznej pod opieką wykładowcy, ale też więź, która nie zanikła mimo
ukończenia już przez niektórych studiów. Wystawa prezentuje prace powstałe na
zajęciach prowadzonych przez dr Iwonę Bugajską-Bigos (malarstwo, struktury wizualne,
tkanina artystyczna, w ramach Koła Naukowo-Artystycznego „Piekarnia”), a także
najnowsze propozycje absolwentów. Kierunek istnieje w PWSZ w Nowym Sączu od 2007
roku, ma w ofercie dwie specjalności: Sztuki wizualne z projektowaniem graficznym i
fotografią; Edukacja artystyczna z terapią zajęciową i arteterapią.

30 czerwca – 23 lipca 2017

Wystawa pt. Słowa Iwony Bugajskiej-Bigos przedstawia cykl prac powstałych w
ostatnich latach. Autorka wykorzystuje różnorodne media z kręgu szeroko pojętego
malarstwa, aby odnieść się do interesujących ją zagadnień. Motywem przewodnim prac
jest tytułowe Słowo, które funkcjonuje jako treść, znak graficzny czy element
kompozycji artystycznej. Kompozycje wypełnione intrygującymi formami zachęcają do
refleksji i bliższego zapoznania się z ich treścią.

Iwona Bugajska-Bigos, urodzona w Nowym Sączu; dr sztuk plastycznych (ASP w
Krakowie), absolwentka studiów doktoranckich (2009) i studiów podyplomowych z
zakresu malarstwa i tkaniny artystycznej (2006) na Wydziale Malarstwa. Pracuje na
kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych nowosądeckiej PWSZ,
aktywnie prowadzi Koło „Piekarnia”. Uczestniczka 100 wystaw grupowych, autorka 20
wystaw indywidualnych. Ma w swym dorobku liczne artykuły i publikacje dotyczące
edukacji artystycznej, sztuki i arteterapii. Autorka międzynarodowych projektów
artystycznych, także z osobami niepełnosprawnymi; organizatorka konferencji,
międzynarodowych sympozjów artystycznych. Współredaktorka monografii np.
„Współczesna arteterapia”.

Tags: , , , , , , , , , ,

Kategoria: Wystawy

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Skip to content Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!